Aby korzystać z serwisu zaktualizuj przeglądarkę do nowszej wersji.

x

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z tego serwisu.
Zmień ustawienia swojej przeglądarki, jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na dysku Twojego komputera.

x

Logo: Zdrowo rośnij

Trwa wyszukiwanie proszę czekać..

Grupa wiekowa 16-18 lat

Późne dorastanie: wybór drogi życiowej

To czas akceptacji zmian, jakie dokonały się w fazie wczesnego dorastania. Młody człowiek zaczyna lepiej czuć się w swoim ciele. Staje się coraz bardziej niezależny emocjonalnie. Planuje rozwój ścieżki zawodowej, która pozwoli na ekonomiczną samodzielność w przyszłości. Wzmacnia się jego autonomia i kształtuje światopogląd.
                   
  • Rozwój ruchowy
Sylwetka staje się proporcjonalna, a ciało osiąga pełną sprawność ruchową.
 
  • Rozwój poznawczy
Młodzi ludzie stają się coraz bardziej skłonni do refleksji nad sobą i światem. Zaczynają być zdolni do tzw. myślenia relatywistycznego, które pozwala na dostrzeganie kontekstu różnych wydarzeń, sytuacji czy zachowań innych ludzi. Zdają sobie sprawę, że świat nie jest jednowymiarowy, a rzeczywistość można interpretować na wiele sposobów. Ich język jest coraz bogatszy: używają więcej abstrakcyjnych pojęć. W swoich wypowiedziach są w stanie stosować zasady perswazji i logiki.
 
  • Rozwój emocjonalny
Podstawowe zadanie rozwojowe tego okresu to uzyskanie niezależności emocjonalnej od rodziców i innych dorosłych. Młodzi ludzie potrafią coraz lepiej kontrolować swoje emocje, zwłaszcza negatywne. Uświadamiają sobie złożoność i często sprzeczność uczuć, które są ich udziałem. W tym okresie pojawiają się uczucia wyższe związane z wyznawanym systemem wartości i światopoglądem. To czas intelektualnych dyskusji dotyczących sensu życia, dobra i zła, wartości religijnych, tolerancji, sprawiedliwości.
 
  • Rozwój społeczny
Relacje z rodzicami, po kryzysie związanym z buntem wieku wczesnego dorastania, stabilizują się. Opiekunowie zwykle już mniej ingerują w sprawy dorastających dzieci, a ich kontakty stają się bardziej partnerskie. Młodzi ludzie rozwijają bliskie relacje przyjacielskie i erotyczno-uczuciowe. Nadal odczuwają potrzebę identyfikacji z większymi grupami o określonej tożsamości: wspólnych wartościach, sposobach spędzania wolnego czasu czy zainteresowaniach. Ale zazwyczaj czują się mniej osamotnieni i bardziej niezależni.
Ze względu na kształtowanie się systemu wartości, młodzież w tym wieku często angażuje się w wolontariat, akcje społeczne i programy młodzieżowe. Aktywnie uczestniczy też w wybranym trendzie kultury młodzieżowej, podejmuje inicjatywy społeczne czy polityczne.
 
  •  Rozwój moralny
Kształtują się własne standardy moralne. Oceniając siebie i innych, młodzi ludzie, coraz częściej biorą pod uwagę intencje i motywacje, które stały za określonym działaniem.
 
  • Rozwój osobowości
W tym okresie najczęściej następuje wzrost samooceny. Istotnym zadaniem rozwojowym jest wybór drogi życiowej, w tym zawodowej, a więc decyzja o dalszym kształceniu lub podjęciu pracy. Wiele badań wskazuje, że współczesna młodzież europejska, również polska, przesuwa w czasie wejście w dorosłe życie, czyli osiągnięcie kwalifikacji zawodowych, założenie rodziny i pojawienie się dziecka. Co ciekawe wcześniej planuje jednak osiągnąć wysokie zarobki i zacząć pracę (jeszcze przed skończeniem edukacji).         
 

Jak doradzać w wyborze zawodu i dalszej nauki?

  • Myśląc o swojej drodze zawodowej, młodzi ludzie liczą się przede wszystkim ze zdaniem rodziców (w następnej kolejności rówieśników i nauczycieli). Dlatego tak ważne jest wsparcie rodziny, ale bez nadmiernej presji .
  • Nastolatki często wybierają zawód lub studia, kierując się tradycjami rodzinnymi. Nie ma w tym nic złego pod warunkiem, że jest to świadoma i niezależna decyzja młodego człowieka. Podejmując ją, musi wziąć pod uwagę swoje autentyczne zainteresowania, zdolności, aspiracje, plany na przyszłość oraz predyspozycje osobowościowe (np. czy jest bardziej nastawiony na kontakty z ludźmi, otwarty na nowe bodźce czy odwrotnie – przejawia upodobanie do spokojnej, wymagającej skupienia pracy).
  • Presja rodziców może spowodować bunt i zamknięcie się na rodzicielskie rady albo podporządkowanie się i wybór nie swojej drogi życiowej. A to na pewno nie uczyni młodego człowieka szczęśliwym. Dlatego rodzice powinni powściągnąć swoje niezrealizowane ambicje, oddzielając swoje marzenia od marzeń dziecka.

Konsultacja: mgr Mirosława Prus, psycholog


Bądź na bieżąco

Wykład o pielęgnacji noworodka, część 1

Wykład o pielęgnacji noworodka, część 1

Wykład o pielęgnacji noworodka, część 2

Wykład o pielęgnacji noworodka, część 1

Przy wejściu (po przekierowaniu na Medyczną Platformę Edukacyjną - Dla Wszystkich) należy kliknąć "Zaloguj się jako gość".

Patronaty

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP Medyczna Platforma Edukacyjna Czyżewscy - Kancelaria Adwokacka Rafał Piotr Janiszewski - Kancelaria doradcza Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia

Partner

Novo Nordisk